...

Concomitante toediening van erlotinib, een tyrosinekinaseremmer, die geïndiceerd is bij de behandeling van niet-kleincellige longkanker, en een protonpompremmer (PPI), die de pH in de maag verhoogt, vermindert de biologische beschikbaarheid van erlotinib significant. De apothekers die deze studie hebben uitgevoerd, hebben twee groepen van 14 patiënten gevormd. De eerste kreeg erlotinib en een PPI gedurende 14 dagen. Tijdens de eerste 7 dagen werd erlotinib ingenomen met water en tijdens de volgende 7 dagen met frisdrank (ongeveer 250 ml). De tweede groep kreeg geen PPI. In beide groepen werd de plasmaconcentratie van erlotinib gemeten tijdens de twee follow-upperioden van 7 dagen. Bij de patiënten in de eerste groep was de AUC van erlotinib significant hoger tijdens de periode waarin erlotinib werd ingenomen met de frisdrank, dan tijdens de periode waarin erlotinib werd ingenomen met water (+ 39 %; p < 0,004). Ook de piekplasmaconcentratie was significant hoger: + 42% (p < 0,019). In de groep die geen PPI kreeg, had de inname van erlotinib met frisdrank maar weinig effect op de AUC in vergelijking met inname met water (+ 9 %, p < 0,03) en dat verschil was niet significant.