...

Naarmate het onderzoek vordert, levert het betere en effectievere manieren op om alle kankertypes te bestrijden. Maar deze vooruitgang kan maar effect hebben als ze optimaal wordt gebruikt en de verschillende soorten behandelingen - chirurgie, radiotherapie en chemotherapie - in combinatie worden toegepast. Het definiëren van dit optimale gebruik is de missie van EORTC en de overkoepelende rol van klinisch onderzoek.EORTC blijft een sleutelrol spelen bij het zorgen voor vooruitgang, van het laboratorium naar het ziekenhuisbed. Het onderzoek richt zich ook op betere manieren om kwetsbaren en ouderen te behandelen. Belangrijk voor EORTC is om prioriteit te geven aan mensen met zeldzamere vormen van kanker die meestal worden uitgesloten van grote klinische onderzoeken die door farmaceutische bedrijven worden uitgevoerd. De patiënt staat steeds centraal, niet alleen wat betreft de resultaten, maar ook bij het opzetten en uitvoeren van studies, aangezien kankerbehandeling niet alleen gaat over het verlengen van het leven, maar ook over het verbeteren van de kwaliteit ervan.Naast onderzoekers, clinici en patiënten waren ook de nieuwe erevoorzitter van het EORTC Cancer Research Fund, HKH Prinses Dina Mired van Jordanië, evenals haar voorganger Prins Albert van Monaco, aanwezig. EORTC is een non-profitorganisatie, dus de bijdrage van dit Fonds en van zijn opeenvolgende voorzitters is van cruciaal belang.