...

De onderzoekers willen nagaan in hoeverre de medische behandeling van kankerpatiënten door de covid-19-crisis tijdelijk werd stopgezet, uitgesteld, of vervangen door videoconsultatie. De enquête focust ook op de fysieke en mentale impact die deze periode op patiënten heeft gehad.Professor Ahmad Awada, Chairperson van All.Can Belgium en medisch oncoloog in het Jules Bordet Instituut: "We willen natuurlijk zoveel mogelijk kankerpatiënten laten deelnemen aan dit onderzoek. Dit zal ons helpen om beter te begrijpen hoe de pandemie het fysieke, mentale en sociale welzijn van patiënten heeft beïnvloed." "Op basis van de antwoorden zullen we aanbevelingen formuleren over hoe betere, kwaliteitsvolle oncologische zorg kan geboden worden die aan de reële noden van de patiënten beantwoordt," vult Pia Cox, co-Chair van All.Can Belgium aan.Patiënten kunnen aan de enquête deelnemen via deze link: https://akkan.to/38AcCqG