...

Bij 155 van de 203 onderzochte patiënten (dus meer dan 75%) werd een endoscopische resectie uitgevoerd van complexe colonpoliepen en 48 patiënten hebben een heelkundige ingreep ondergaan. Bij 149 van de patiënten die een endoscopische resectie kregen, waren de poliepen goedaardig. Bij zes patiënten waren ze kwaadaardig. Zeven patiënten (4,5%) hebben bijwerkingen ontwikkeld als gevolg van de endoscopische resectie en bij 4% werd de residuele tumor teruggevonden. Bij 137 patiënten werd een controlecolonoscopie uitgevoerd vier tot zes maanden na de resectie van de goedaardige letsels. Bij zes patiënten werd adenomateus weefsel vastgesteld op de plaats van het litteken en extra precancereuze letsels bij 117 patiënten. De studie wijst er dus op dat het hele colon aandachtig en herhaaldelijk moet worden onderzocht in geval van een endoscopische resectie van poliepen.