...

In deze open label, internationale, gerandomiseerde fase 3-studie, die werd uitgevoerd in 103 centra werden 660 vrouwen met endometriumcarcinoom met hoog risico (endometrioid-type graad 3 met diepe myometriuminvasie en/of lymfovasculaire uitbreiding) ad random (1:1) ingedeeld om ofwel behandeld te worden met radiotherapie alleen (48,6 Gy in 1,8 Gy fracties toegediend gedurende vijf dagen per week) (330 patiënten), ofwel met radiotherapie in combinatie met chemotherapie (bestaande uit twee cycli van cisplatine 50 mg/m2 toegediend gedurende de radiotherapie, gevolgd door vier cycli van carboplatine AUC5 en paclitaxel 175 mg/m2) (330 patiënten).De mediane follow-up bedroeg 60,2 maanden (IQR 48,1-73,1). De algemene vijfjaarsoverleving was 81,8% (95% CI 77,5-86,2) met chemoradiotherapie versus 76,7% (72,1-81,6) met radiotherapie (adjusted hazard ratio [HR] 0,76, 95% CI 0,54-1,06; p = 0,11). De recidiefvrije vijfjaarsoverleving was 75,5% (95% CI 70,3-79,9) versus 68,6% (63,1-73,4; HR 0,71, 95% CI 0,53-0,95; p = 0,022). De subgroepanalyse toonde aan dat de verschillen wel belangrijker waren voor vrouwen met stadium III endometriumcarcinoom dan voor deze met stadium I-II. De algemene vijfjaarsoverleving voor stadium III was 78,7% (95% CI 72,2-85,7) in de chemoradiotherapiegroep versus 69,8% (62,4-78,1) in de radiotherapiegroep (HR 0,71, 95% CI 0,45-1,11; p = 0,13; adjusted p = 0,074). De recidiefvrije vijfjaarsoverleving voor stadium III was 69,3% (95% CI 61,1-76,2) in de chemoradiotherapiegroep versus 58,0% (49,3-65,7) in de radiotherapiegroep (HR 0,66, 95% CI 0,45-0,97; p = 0,031; adjusted p = 0,014). De recidiefvrije vijfjaarsoverleving voor stadium I-II-patiënten was 80,8% (74,1-86,0) in de chemoradiotherapiegroep versus 76,6% (69,5-82,2) in de radiotherapiegroep (0,85, 0,54-1,33; p = 0,47).Graad 3 of meer ernstige nevenwerkingen traden op gedurende de behandelingsperiode bij 198 (60 %) van de 330 die behandeld werden door middel van chemoradiotherapie versus 41 (12 %) van de 330 patiënten, die enkel radiotherapie kregen (p < 0,0001). Neuropathie (graad 2 of ernstiger) persisteerde significant vaker na chemoradiotherapie dan na radiotherapie (20 [8%] vrouwen versus één [1%] na drie jaar; p < 0,0001).Alhoewel adjuvante chemotherapie gedurende en na radiotherapie voor endometriumcarcinoom met hoog risico de vijfjaarsoverleving niet verbetert constateert men wel een toename van de recidiefvrije vijfjaarsoverleving. Dit gaat met heel wat meer ernstige nevenwerkingen gepaard, zodat de patiënte hiervan zeker eerst van op de hoogte dient te worden gebracht.De Boer S.M., Powell M. E., Mileshkin L. et al.: Adjuvant chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for women with high-risk endometrial cancer (PORTEC-3): final results of an international, open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2018; 19: 295-309. Published Online: February 12, 2018.