...

De auteurs concluderen dat androgenen het risico op borstkanker in die populatie licht verhogen, met evenwel een duidelijkere associatie met invasieve en ER+/PR+ borstkanker. De oestradiolspiegel tijdens de luteale fase blijkt geassocieerd te zijn met ER+/PR+ tumoren, maar er werden geen andere duidelijke correlaties met oestrogenen waargenomen. Verder onderzoek is vereist om de rol van de premenopauzale vrouwen bij de pathogenese van pre- en postmenopauzale kanker te bevestigen. (referentie: Fortner RT et al. Breast Cancer Research. 2013;15:R19)