...

De EMILIA-studie was een gerandomiseerde fase III-studie waarin T-DM1 werd vergeleken met de combinatie capecitabine/lapatinib. De studie werd uitgevoerd bij bijna duizend patiënten met een gemetastaseerde of plaatselijk gevorderde HER2+ borstkanker die was verergerd na een behandeling met trastuzumab en een taxaan. Significante verbetering van de PFS (ASCO 2012) In die studie werden patiënten met een bewezen HER2+ (IHC3+ of FISH+) gemetastaseerde borstkanker die was toegenomen na een behandeling met trastuzumab en een taxaan, in twee groepen ingedeeld. Eén groep werd behandeld met T-DM1 (3,6 mg/kg i.v. om de drie weken) en de andere met een combinatie van capecitabine (1.000 mg/m² per os 2x/d op dag 1-14 om de drie weken) en lapatinib (1.250 mg per os elke dag). De belangrijkste eindpunten waren de progressievrije overleving die werd geëvalueerd door een onafhankelijk comité (PFS), de totale overleving (TO) en de veiligheid van de behandeling. De resultaten die op het congres van de ASCO werden gepresenteerd, waren: een significante verbetering van de progressievrije overleving en een hogere veiligheid dan met de standaardbehandeling capecitabine/lapatinib. Significant betere totale overleving, 'cross-over' toegestaan Dr. Sunil Verma (Universiteit van Toronto) heeft op het congres van de ESMO de resultaten gepresenteerd van de tweede tussentijdse analyse (na twee jaar) na optreden van 52 % van de evenementen. De totale overleving was beter bij de patiënten in de T-DM1-groep. De totale overleving bij de patiënten die werden behandeld met capecitabine/lapatinib was 25,1 maanden. In de T-DM1-groep was dat 30,9 maanden, een verschil van 5,8 maanden in het voordeel van de behandeling met T-DM1 (HR 0,68; 95 % BI 0,55 - 0,85; p < 0,001). Op grond van die resultaten hebben de vorsers beslist om de patiënten die aan de vereiste criteria voldoen, de mogelijkheid te bieden om over te schakelen op een behandeling met T-DM1. Referentie: