...

Dit positieve advies was gebaseerd op resultaten van de fase III-studie OlympiA, waaruit bleek dat olaparib de invasieve ziektevrije overleving met 42 procent verbeterde in vergelijking met placebo. Eerdere gegevens van het onderzoek toonden ook aan dat olaparib de globale overleving verbeterde in vergelijking met placebo.Olaparib was eerder goedgekeurd als behandeling voor patiënten met een uitgezaaide borstkanker met BRCA1/2-mutaties die eerder al chemotherapie hadden gekregen.