...

De studie werd uitgevoerd bij 3.694 vrouwelijke tweelingen. Het totale aantal naevi op het lichaam daalde gestaag na de leeftijd van 30 jaar (p < 0,001). De plaatsen met de hoogste voorspellende waarde wat het totale aantal naevi op het hele lichaam betreft, waren de armen en de benen. De gecorrigeerde correlatiecoëfficiënt was 0,50 voor de rechterarm en 0,51 voor de linker (p < 0,001). Ook in een controlepopulatie van mannen en vrouwen was de arm de plaats met de hoogste voorspellende waarde wat het totale aantal naevi op het lichaam betreft. De vrouwelijke tweelingen met meer dan 11 naevi op de rechterarm liepen ongeveer 9 keer meer kans om meer dan 100 naevi op het lichaam te hebben (OR = 9,38, 95% BI: 6,71 - 13,11). De auteurs van de studie herinneren eraan dat mensen met meer dan 100 naevi op het lichaam sowieso een hoog risico van melanoom lopen.