...

Prof. Suresh Ramalingham: "Die gegevens zijn goed nieuws voor patiënten met een niet-kleincellige longkanker met een mutatie van het EGRF-gen, toch een vrij belangrijke groep patiënten. Mettertijd treedt onverbiddelijk resistentie op tegen de klassieke EGFR-TKI's".