...

Denosumab 120 mg (2.256 patiënten) of placebo (2.253 patiënten) werd subcutaan toegediend om de 3-4 weken vanaf het begin van de standaardchemotherapie gedurende 6 maanden en dan elke 12 weken voor een totale duur van 5 jaar.De mediane follow-up bedroeg 67,2 maanden (IQR 54,2-73,9) voor patiënten in de denosumabgroep en was 67,3 maanden (56,6-74,2) in de placebogroep. Men bemerkte geen significant verschil wat betreft botmetastasevrije overleving tussen beide groepen (HR 0,97, 95% CI 0,82-1,14; p = 0,70). Ook wat de ziektevrije overleving betreft, was er geen verschil: men noteerde 442 (20%) ziektevrije overlevingsgebeurtenissen in de denosumabgroep en 433 (19%) ziektevrije overlevingsgebeurtenissen in de placebogroep (HR 1,06, 95% CI 0,92-1,21; p = 0,41). Ook de algemene overleving was vergelijkbaar voor beide groepen (HR 1,03, 95% CI 0,85-1,25; p=0,76) met 208 overlijdens in de denosumabgroep en 204 overlijdens in de placebogroep.Wat de bijwerkingen betreft, noteerde men voor de bijwerkingen van graad 3 of meer geen verschillen tussen de denosumabgroep en de placebogroep: neutropenie (340 [15%] van de 2.241 tegenover 328 [15%] van de 2.218), febriele neutropenie (112 [5%] tegenover 142 [6%]), en leukopenie (62 [3%] tegenover 61 [3%]). Osteonecrose van het kaakbeen trad op bij 122 (5%) van de 2.241 patiënten behandeld met denosumab tegenover vier (<1%) van de 2.218 patiënten behandeld met placebo. De mediane tijdsduur tot optreden van osteonecrose van het kaakbeen bedroeg 30,5 maanden (IQR 16,2-46,4) in de denosumabgroep en was 35,8 maanden (23,6-42,3) in de placebogroep. De aan blootstelling aangepaste incidentie voor osteonecrose van het kaakbeen bedroeg bijgevolg 1,5 (95% CI 1,2-1,7) per 100 patiëntjaren in de denosumabgroep en was minder dan 0,1 (0,0-0,1) per 100 patiëntjaren in de placebogroep. Behandelingsgerelateerde hypocalcemie trad op bij 152 (7%) patiënten in de denosumabgroep tegenover 82 (4%) in de placebogroep. Twee behandelingsgerelateerde overlijdens werden waargenomen in de placebogroep en waren te wijten aan acute myeloïde leukemie en vermindering van het bewustzijn. Coleman, R., Finkelstein, D.M., Barrios, C. Adjuvant denosumab in early breast cancer (D-CARE): an international, multicentre, randomised, controlled, phase 3 trial: Lancet Oncol 2020; 21: 60-72. Published Online December 2, 2019. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30687-4.