...

De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van de registers van Kopenhagen en Denemarken. In het totaal ging het om 18.781.292 vrouwjaren, meer bepaald 976.743 vrouwjaren bij vrouwen die waren uitgenodigd voor screening, en 17.804.549 vrouwjaren in de controlegroep. Vrouwen van 50 tot 69 jaar werden om de twee jaar uitgenodigd voor een screeningsmammografie. De auteurs hebben de sterfte aan borstkanker bij vrouwen die waren uitgenodigd voor screening, zowel de totale sterfte aan borstkanker als de sterfte aan borstkanker als de diagnose werd gesteld na de eerste uitnodiging tot screening, vergeleken met de verwachte sterfte zonder screening. De sterfte aan borstkanker bleek respectievelijk 10% en 11% lager te zijn na uitnodiging tot screening. Als de analyse werd toegespitst op de vrouwen bij wie de diagnose werd gesteld tijdens de screeningsleeftijd, was de sterfte aan borstkanker 20% lager na uitnodiging tot screening.Beau A-B et al. Limitations in the Effect of Screening on Breast Cancer Mortality. DOI: 10.1200/JCO.2018.78.0270 Journal of Clinical Oncology. http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2018.78.0270