...

53 Vlaamse ziekenhuizen namen deel en maakten resultaten bekend voor patiënten gediagnosticeerd in de periode 2012-2016. Alle data werden geanalyseerd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) en de Stichting Kankerregister. Dr. Luc Verbeke, radiotherapeut OLV Aalst : "Het rapport van het VIKZ en de Stichting Kankerregister is de eerste oefening die in Vlaanderen werd gedaan om de longkankerzorg in beeld te brengen. Retrospectieve data moeten natuurlijk steeds met omzichtigheid worden geïnterpreteerd, maar kunnen toch nuttig zijn omdat elk ziekenhuis zicht krijgt op bepaalde aspecten van de geleverde zorg. Men kan er ook mee aan de slag om verbetertrajecten te implementeren."Kwaliteit van de registratieDe procesindicatoren brengen de kwaliteit van de registratie bij longkanker in kaart. OverlevingskansDe resultaatsindicatoren brengen de overlevingskans na longkanker in kaart. Om te komen tot een eerlijke basis voor vergelijking worden enkel patiënten meegenomen die aan vooraf bepaalde, gelijke criteria voldoen. Hierdoor is het weergegeven aantal patiënten per ziekenhuis vaak kleiner dan het werkelijk aantal behandelde patiënten. Ook zijn een minimum aantal patiënten nodig om betrouwbare, betekenisvolle conclusies te trekken. Daarom worden de resultaten van ziekenhuizen die minder dan dit minimum aantal patiënten behandelden niet weergegeven. De indicatoren werden gecorrigeerd voor een aantal factoren zoals leeftijd, zelfredzaamheid en ernst van de aandoeningDr. Kristof Cuppens, longarts-oncoloog Jessaziekenhuis: "De medische behandelmethodes voor longkanker zijn intussen verder geëvolueerd. Zo passen we sinds 2016 immunotherapie toe. De huidige beschikbare data tot en met 2016 kunnen we dan ook gebruiken als ankerpunt om in de komende jaren de resultaten te blijven opvolgen zodat de impact van deze ontwikkelingen kan worden geëvalueerd."