...

AURORA is een internationaal academisch onderzoeksprogramma dat steunt op moleculaire screening en toegewijd is aan de verbetering van ons inzicht in metastatische borstkanker. "Deze studie biedt een unieke kans om solide bevindingen te genereren met het oog op beter inzicht in de evolutie van metastatische borstkanker, nog altijd de belangrijkste, met kanker gerelateerde doodsoorzaak voor vrouwen in de hele wereld. Zoals de naam al suggereert, brengt AURORA licht in het duistere landschap van gevorderde borstkanker", zegt dr. Martine Piccart, initiatiefnemer van dit onderzoek. AURORA is uniek dankzij de ruime verzameling van gepaarde primaire en metastatische tumormonsters van patiënten, genomen bij de patiënten bij de diagnose van metastatische aandoening ofwel na één behandelingslijn. Onderzoekers kunnen met deze monsters en data onderzoek voeren naar de moleculaire veranderingen die optreden zodra de borstkanker zich begint te verspreiden, en tijdens de hele evolutie van de metastatische aandoening. Tot nu toe hebben onderzoekers moleculaire veranderingen geïdentificeerd die gebruikelijker zijn in metastatische monsters. Hiertoe behoren mutaties in stuurgenen (in 10% van de monsters) en in copynumbervariaties (CNV's, in 30% van de monsters). Deze bevindingen kunnen leiden tot de toekomstige ontwikkeling van nieuwe behandelingsstrategieën voor patiënten met MBC. Dit programma heeft nu al - voor zover ons bekend - de ruimste dataset voor RNA-sequencing (RNAseq) in MBC gegenereerd. De analyses van RNAseq data van gelinkte primaire en metastatische monsters van dezelfde patiënten toonden aan dat het intrinsieke borstkankersubtype in 36% van de gevallen verandert tussen de primaire aandoening en haar metastatische fase, en meestal naar een agressievere vorm. Dit kan implicaties hebben voor de behandeling en verdient daarom verdere evaluatie. De analyses gaven ook aan dat metastases minder immuungerelateerde genen tot expressie brachten en een verschillende immuuncelsamenstelling hadden, hetgeen een gunstigere micro-omgeving voor de ontwikkeling van metastases kan creëren. De analyse van de overlevingsduur van patiënten met de aandoening leert dat patiënten met hormoonreceptor-positieve (HR+) HER2-negatieve borstkanker die in hun primaire tumoren ook een hoge tumormutatiebelasting (TMB) hadden, een kortere globale overlevingstijd én kortere terugvaltijd hadden, wat aangeeft dat TMB een onafhankelijke factor voor slechte prognose is. Tot slot stelden de onderzoekers ook vast dat meer dan 50% van de patiënten moleculaire veranderingen toonden die gematcht konden worden met bestaande gerichte therapieën; dit benadrukt de potentiële impact van moleculaire screening in het MBC-beheer. Deze bevindingen zullen verder gevalideerd worden in het volledige cohort van AURORA-patiënten.