...

Vier van de 20 patiënten die hebben deelgenomen aan een fase 1-studie met progressief stijgende doseringen hebben een partiële respons vertoond op olaparib/ AZD5363, onder wie een patiënte met een ovariumkanker zonder mutatie van BRCA1/2, een patiënte met borstkanker met een mutatie van BRCA1/2 en een patiënte met een ovariumkanker met gemuteerd BRCA1-gen. Drie andere patiënten vertoonden een langdurige stabilisering van de tumor of een persisterende radiologische respons: een patiënte met borstkanker (BRCA1/2-status niet bekend), een patiënt met een peritoneaal mesothelioom en een patiënt met een gevorderde prostaatkanker. De frequentste bijwerkingen waren nausea, braken, vermoeidheid, diarree en anemie.