...

Deze nieuwe aanpak- misschien zelfs nieuwe discipline - binnen de oncologische, therapeutische opties heeft in enkele jaren tijd een ware vloedgolf veroorzaakt. Alle actoren zijn er bij betrokken. Onderzoekers en artsen, zowel oncologen als andere artsen, maar ook patiënten en hun omgeving worden aangestoken door het enthousiasme van de immunotherapie. Misschien kan op termijn een behandeling ontwikkeld worden die in een aantal gevallen de ziekte onder controle kan brengen of eventueel uitschakelen of de patiënt kan genezen. De weg is nog lang, maar moet bewandeld worden. De farmaceutische industrie verdient alle lof om in deze nieuwe concepten te geloven en investeren. Ze is ook in volle ontwikkeling, door associaties met biofarmabedrijven, synergieën met grote groepen of de aankoop van licenties. De financiële inzet is gigantisch, maar we kunnen hopen dat de patiënt uiteindelijk uit deze strijd zal komen als grote overwinnaar.