...

Het model is gebaseerd op de functionele toestand, de tijd die is verlopen sinds de laatste toediening van docetaxel, een meetbare ziekte, invasie van de ingewanden, de pijn, de duur van hormonale behandeling, het hemoglobinegehalte, de PSA-spiegel en de serumspiegel van alkalische fosfatase. Dat model werd geëvalueerd en gebruikt als continue variabele in een Cox-model in een testcohort en een valideringscohort. De risicoscore had een hoge voorspellende waarde wat de totale overleving betreft (p <0,001) in de twee groepen.