...

Na een follow-up van 3 jaar had slechts 9% van de patiënten met een complete histologische respons een recidief op afstand ontwikkeld en was slechts 6% overleden tegen respectievelijk 27% en 25% van de patiënten bij wie geen complete histologische respons werd verkregen. Drie jaar na het begin van de behandeling was het risico op recidief 70% lager bij de vrouwen die geen residuele invasieve kanker vertoonden in de lymfeklieren, het borstweefsel en de lymfevaten, dan bij de vrouwen die geen complete histologische respons vertoonden in de borsten en de lymfeklieren. De sterfte was 80% lager. Er werd geen significant verschil in totale overleving en evenementvrije overleving vastgesteld na toevoeging van carboplatine of bevacizumab aan de standaard neoadjuvante chemotherapie.