...

Borstkanker bij mannen is een zeldzame ziekte, die 1% van alle borstkankers vertegenwoordigt. De meeste gevallen worden vastgesteld bij mannen tussen de leeftijd van 60 en 70 jaar. Doorgaans gaat het om luminale borstkankertypes die meestal verder gevorderd zijn door een late diagnose. De American Cancer Society schat dat in 2018 in de VS zo'n 2.550 nieuwe gevallen van invasieve borstkanker bij mannen zullen worden gediagnosticeerd, en dat ongeveer 480 mannen aan deze ziekte zullen sterven.1 Borstkanker komt ongeveer 100-maal minder vaak voor bij mannen dan bij vrouwen. Net omwille van dat zeldzame karakter worden mannen doorgaans uitgesloten van klinische onderzoeken, en extrapoleren dokters vaak de behandeling op basis van de studieresultaten bij vrouwen.Verschil in histologie en graderingHet International Male Breast Cancer Programme wordt gelijktijdig in Europa, in de VS en in Zuid-Amerika gevoerd, en bestaat uit drie verschillende delen. Onlangs werden in Annals of Oncology de resultaten gepubliceerd van het eerste deel, een retrospectieve verzameling en analyse van klinische gegevens en biologische stalen van 1.822 gevallen van borstkanker bij mannen tussen 1996 en 2010. Daaruit blijkt dat borstkanker bij mannen duidelijk verschilt van borstkanker bij vrouwen in termen van histologie en gradering. De studie wijst er tevens op dat, hoewel meer dan 90% van de mannelijke patiënten oestrogeenreceptorpositieve (ER+) borstkanker had, slechts 77% van hen een endocriene therapie kregen na de operatie, wat de juiste behandeling zou geweest zijn.2 Deze resultaten bevestigen dat de zorgkwaliteit bij mannelijke patiënten met borstkanker inferieur is aan die bij vrouwelijke patiënten.Geen partnerWetenschappers van dit onderzoeksprogramma hebben aangetoond dat het mogelijk is om een therapeutisch-klinisch onderzoek te voeren in een zeldzame patiëntenpopulatie die 1% van alle borstkankers vertegenwoordigt. Met meer dan 550 mannelijke borstkankerpatiënten die gerekruteerd werden in een tijdspanne van amper 30 maanden, waarvan 75% in Europa, 20% in de VS en 5% in andere landen, hebben de onderzoekers aangetoond dat ze er, dankzij een internationale samenwerking, in geslaagd zijn om een goed gestructureerd en functioneel onderzoeksnetwerk op te richten dat klaar is om klinisch onderzoek te voeren in deze zeldzame populatie.3 Het onderzoeksprogramma vindt vandaag nauwelijks een farmaceutische partner bereid om hieraan mee te werken.Referenties:1.https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8584.00.pdf.2. Clinical and biological characterization of male breast cancer (BC) EORTC 10085/TBCRC 029/BOOG 2013-02/BIG 2-07: Baseline results from the prospective registry. Giordano SH, et al. Poster Session, SABCS 2017.3. Characterization of male breast cancer: Results of the EORTC 10085/TBCRC/BIG/NABCG International Male Breast Cancer Program. Cardoso F. et al., Ann Oncol. 2017 Oct 28. doi: 10.1093/annonc/mdx651.