...

In deze studie werden de jongere patiënten met een colorectale kanker vaker behandeld met agressieve chirurgie en radiotherapie. De jongste patiënten vertoonden de beste ziektespecifieke overleving, hoewel zij vaker een verder gevorderde kanker hadden. De 5 jaarsoverleving bij de patiënten met een gemetastaseerde colorectale kanker bedroeg 21% bij de jongere patiënten en 14% bij de oudere.