...

In feite hebben ze gewoon een nieuwe techniek, fotoakoestische spectroscopie genoemd, geperfectioneerd. Met die gespecialiseerde optische techniek kan je weefsels en cellen op niet-invasieve wijze onderzoeken. Ze maakt gebruik van de vorming van geluidsgolven gevolgd door lichtabsorptie. Dat betekent dat de weefsels het laserlicht correct en voldoende moeten absorberen. Daarom werd bij de analyse en de diagnose van een melanoom tot nog toe vooral gekeken naar de cellen die het licht sterk absorberen.De wetenschappers hebben de microscoop aangepast om de weinig uniforme cellen van een melanoom beter te kunnen analyseren, ongeacht hun oorsprong. Zo kan je een melanoom gemakkelijker en beter diagnosticeren. Kankercellen worden almaar bleker naarmate ze zich delen, maar toch hebben de vorsers ook die cellen met hun systeem kunnen detecteren en zijn ze er ook in geslaagd om zeer recente, kleinere cellen op te sporen. Met die nieuwe techniek kan je de kankercellen ook volgen tot ze metastasen vormen. (referentie: Analyst, 13 mei 2017, DOI: 10.1039/C6AN02662A)