...

RASA2 is een recent geïdentificeerd tumorsuppressorgen dat bij ongeveer 5,4% van de melanomen gemuteerd is. De expressie ervan is verloren bij meer dan 30% van de humane melanomen. Dit verlies houdt verband met een verminderde overleving van de patiënten. RASA2 regelt het sleutelproteïne RAS. Toen het onderzoeksteam de productie van het RAS-eiwit hersteld had in de melanoomcellen die drager zijn van de RASA2-mutatie, zijn deze cellen gestopt met groeien om uiteindelijk te sterven.