...

Deze studie werd uitgevoerd bij 156 gemenopauzeerde vrouwen met borstkanker (gemiddelde leeftijd 60,4 ± 10,1 jaar, tijd verlopen sinds de menopauze 11,7 ± 9,2 jaar). Tweeëntachtig vrouwen hebben een behandeling met een aromataseremmer gekregen en 74 vrouwen niet. De auteurs hebben de medische antecedenten doorgenomen, de risicofactoren geëvalueerd, beeldvorming van de wervelkolom uitgevoerd en de botdichtheid gemeten. De prevalentie van wervelfracturen in die populatie bedroeg 16,6%. Een multivariate analyse heeft aangetoond dat een behandeling met aromataseremmers significant correleerde met wervelfracturen (gecorrigeerde p-waarde < 0,04). Vrouwen die een behandeling met een aromataseremmer kregen, vertoonden vaker wervelfracturen dan vrouwen die geen aromataseremmer kregen (25,6% vs. 4%). Het risico op wervelfracturen bij de vrouwen die werden behandeld met een aromataseremmer, was significant hoger dan bij de vrouwen die een andere behandeling kregen (gecorrigeerde odds ratio 4,7, p < 0,005). De zwaarste wervelfracturen betroffen de lumbale wervelkolom. De botdichtheid was significant lager bij de vrouwen die werden behandeld met aromataseremmers, dan bij de andere vrouwen (p < 0,01). De botdichtheid daalde in verhouding tot de duur van de behandeling. Er was echter geen verband tussen de duur van de behandeling en het risico op wervelfracturen.