...

In deze gerandomiseerde studie bestond de controlegroep uit 11 borstkankerpatiënten, die in de 72 uur voor toediening van doxorubicine, geen noemenswaardige fysische activiteit uitoefenden. Dertien patiënten voerden een matig intensieve fysische inspanning uit gedurende een half uur de dag voor toediening. Een echocardiografische evaluatie en labocontrole werden uitgevoerd voor toediening van doxorubicine en na 24-48 uur.In de controlegroep merkte men een significante stijging (telkens p < 0,01) van NT-proBNP, einddiastolisch linkerventrikel volume, slagvolume, cardiale output, E/A ratio, strain, strain rate, twist en untwist velocity. Dit terwijl in de groep met voorafgaande matig intensieve fysische inspanning een daling van de systeem vasculaire weerstand (P < 0,01), een stijging van de linkerventrikelejectiefractie (P = 0,02) en van de systolische strain rate (P < 0,01) werden vastgesteld.In vergelijking met de controlegroep had de groep met fysische inspanning 24 uur voor behandeling, een significant lager NT-proBNP (p < 0,01) en echocardiografische parameters die wijzen op een betere systolische linkerventrikelfunctie en een vermindering van het risico op acuut hartfalen.Kirkhama, A.A. et al.: Protective effects of acute exercise prior to doxorubicin on cardiac function of breast cancer patients: A proof-of-concept RCT. International Journal of Cardiology 245 (2017) 263-270. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.07.037.