...

De (Amerikaanse) richtlijnen voor opsporing van borstkanker, die onlangs werden geüpdatet, stellen voor om een mammografie pas uit te voeren vanaf de leeftijd van 45 jaar bij vrouwen die een matig risico lopen om borstkanker te krijgen. De borstchirurgen van het Massachusetts General Hospital hebben onderzocht of die strategie impact heeft op jonge vrouwen die niet op de hoogte zijn van hun eigen risico. Ze hebben hun studie uitgevoerd bij 909 vrouwen van 40 tot 44 jaar. Op grond van formele criteria voor evaluatie van het risico hebben ze kunnen aantonen dat ongeveer 50% van die vrouwen in aanmerking zou komen voor screening vanaf de leeftijd van 40 jaar omdat ze ≥ 15% kans liepen om borstkanker te krijgen of een met borstkanker samenhangende genetische mutatie vertoonden.De onderzoekers concludeerden dat het risico bij vrouwen van 40 tot 44 jaar formeel zou moeten worden geëvalueerd met het oog op een geschikte selectie.Hughes K et al. Application of the 2015 ACS and ASBS screening mammography guidelines: Risk assessment is critical for women ages 40-44. 2016 American Society of Breast Surgeons Annual Meeting. Gepresenteerd op 15 april 2016.