...

De door de immunotherapie opgewekte immuunrespons was soms al zeven dagen na de behandeling maximaal, dus veel vroeger dan in vroegere studies.De vorsers hebben één dosis van pembrolizumab, een PD-1-antagonist, toegediend aan 27 patiënten drie weken voor de chirurgie. Bij acht van de 27 patiënten (30%) werd een complete of belangrijke respons verkregen, d.w.z. er bleef minder dan 10% van de kankercellen over bij de operatie. De acht responders waren nog altijd ziektevrij na een mediane follow-up van 25 maanden. De vorsers hebben ook vastgesteld dat de door pembrolizumab opgewekte immuunrespons al maximaal kon zijn zeven dagen na de behandeling, dus veel sneller dan in vroegere studies. De vorsers hebben ook onderzocht hoe de tumorcellen bij patiënten bij wie het melanoom was gerecidiveerd, resistent zijn geworden tegen de PD-1-antagonist. Ze hebben twee oorzaken kunnen achterhalen: mutaties van de tumor zoals mutaties van de genen B2M en TP53 en een hogere activiteit van de cellen die van nature uit het immuunsysteem remmen.Huang AC et al. A single dose of neoadjuvant PD-1 blockade predicts clinical outcomes in resectable melanoma. Nature Medicine (2019). Gepubliceerd op 25 februari 2019. https://doi.org/10.1038/s41591-019-0357-y; https://www.nature.com/articles/s41591-019-0357-y