...

SWOG S0777 is een gerandomiseerde studie die werd uitgevoerd bij 474 patiënten met een nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom. De combinatie bortezomib, lenalidomide en dexamethason (BLd) was efficiënter dan de combinatie lenalidomide en dexamethason (Ld). De mediane progressievrije overleving was 43 maanden met de tritherapie BLd en 31 maanden met de bitherapie Ld. De mediane totale overleving was nog niet bereikt met de tritherapie en bedroeg 63 maanden met Ld. Na een follow-up van ongeveer 80 maanden waren 67 van de 242 patiënten in de BLd-groep en 96 van de 234 patiënten in de Ld-groep overleden. De totale overleving was significant beter met BLd dan met Ld (hazard ratio 0,666, p = 0,0114).