...

Wetenschappers van de Universiteit van Aarhus hebben de gegevens doorgenomen van het Deense nationale medische register en alle patiënten geselecteerd die een arteriële trombose van de onderste ledematen hadden vertoond tussen 1994 en 2013. Ze hebben die patiënten dan gevolgd tot de datum waarop een kanker werd gediagnosticeerd, tot emigratie of tot overlijden maar uiterlijk tot 30 november 2013.Bij 772 van de 6600 patiënten werd een diagnose van kanker gesteld en dat cijfer werd vergeleken met de gemiddelde nationale incidentie. Bij 2,5% van de patiënten werd een kanker gediagnosticeerd tijdens de eerste 6 maanden na het diagnosticeren van een arteriële trombose en bij 17,9% na 20 jaar.Het risico op ontwikkeling van kanker tijdens de eerste zes maanden na een arteriële trombose was iets meer dan driemaal hoger dan het gemiddelde in de algemene bevolking. Tijdens de daaropvolgende zes maanden was het risico nog 40% hoger dan normaal en één jaar daarna was het nog "maar" 15% hoger dan normaal. De correlatie was het sterkst met longkanker en andere kankers die worden veroorzaakt door roken.Dr. Sundbøll et coll. vragen zich af of wat het primum movens is: de kanker of de arteriële trombose. In afwachting van grotere studies om dat mysterie te ontrafelen, raden ze toch al aan om te zoeken naar kanker bij patiënten bij wie een arteriële trombose van de onderste ledematen wordt gediagnosticeerd. (referentie: Circulation, 14 maart, 2018, DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032617)