...

De auteurs hebben de samengevoegde gegevens geanalyseerd van twee studies bij in het totaal 4.046 patiënten met een HER2-positieve, operabele borstkanker die doxorubicine en cyclofosfamide hadden gekregen gevolgd door paclitaxel met of zonder trastuzumab. De mediane duur van de follow-up was 8,4 jaar. Toevoeging van trastuzumab aan de chemotherapie verbeterde de totale overleving met 37% (hazard Ratio [HR], 0,63; 95% BI 0,54-0,73; p < 0,001) en verbeterde de tienjaarsoverleving van 75,2% tot 84%. De DFS verbeterde met 40% (HR 0,60; 95% BI 0,53-0,68; p < 0,001) en de DFS na tien jaar steeg van 62,2% tot 73,7%. Alle onderzochte subgroepen vonden baat bij toevoeging van de gerichte HER2-antagonist trastuzumab.