...

Op het San Antonio Breast Cancer Symposium werd een meta-analyse van in het totaal 11 306 gemenopauzeerde vrouwen (onder wie vrouwen ouder dan 55 jaar als de menopauzale status niet bekend was) gepresenteerd die aantoonde dat bisfosfonaten de incidentie van metastasen significant verlagen: 18,4% bij vrouwen die bisfosfonaten kregen, en 21,9% bij vrouwen die er geen kregen (p < 0,0003). De frequentie van botmetastasen bedroeg respectievelijk 5,9% en 8,8% (p < 0,00001). Er was ook een verschil in sterfte aan borstkanker (15,2% bij de vrouwen die werden behandeld met bisfosfonaten, en 18,3% in de controlegroep, p = 0,004) en in de totale sterfte (respectievelijk 21,5% en 23,8%, p = 0,007). Dergelijke gunstige effecten werden niet waargenomen bij premenopauzale vrouwen.