...

Ook productiviteitsverlies door morbiditeit of vroegtijdig overlijden (5,6 miljard euro) en informele zorg van familieleden aan patiënten (1,6 miljard euro) hebben een belangrijke impact op de economische draaglast. De gegevens zijn het resultaat van onderzoek van het Health Economics Research Centre van de University of Oxford en werden gepubliceerd in twee artikels in The Lancet Haematology. Iets meer dan de helft van de economische draaglast, of bijna 12 miljard euro per jaar, heeft betrekking op de maligne hematologische aandoeningen. Het aantal patiënten ligt veel lager dan bij de niet-maligne aandoeningen, maar de behandeling is duur en intensief. Maligne, hematologische aandoeningen zijn de vierde duurste vorm van kanker, na longkanker, colorectale kanker en borstkanker. De verwachting is dat die prijs nog zal oplopen omwille van de verouderende populatie en duurdere nieuwe behandelingen zoals immunotherapie. In België bedraagt de totale kostprijs van maligne bloedaandoeningen 337.089.000 euro. In ons land komt dat neer op 9% van het totale kankerbudget, tegenover 8% in de EU (zie ook tabel). Een patiënt met een maligne hematologische aandoening verblijft gemiddeld 8 dagen in een Belgisch ziekenhuis. In de EU staat het gemiddelde op 14 dagen, met belangrijke uitschieters in Griekenland, Slovenië en Roemenië.