...

Nochtans werd een "aanzienlijke" stijging van de totale overleving waargenomen bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker (NSCLC). De auteurs van de studie onderstrepen dat die resultaten pleiten voor verder onderzoek.Hier klikken om er meer over te weten. (referentie: Giaccone G. European Cancer Congress 2013)