...

Bij 713 van de 1135 vrouwen (63%) met borstkanker werd de diagnose gesteld met een preoperatieve naaldbiopsie; bij 422 vrouwen (37%) werd de diagnose gesteld met een chirurgische biopsie).De twee groepen waren vergelijkbaar qua leeftijd, screeningpercentage en sociaal-economisch niveau.Tijdens het verloop van de studie werd vaker een peroperatieve naaldbiopsie uitgevoerd en er werd ook vaker een peroperatieve naaldbiopsie uitgevoerd bij vrouwen in een stedelijk milieu.Invasie van de resectieranden werd vastgesteld bij 37% van de borstkankers die werden gediagnosticeerd met een chirurgische biopsie, en bij 20% van de borstkankers die werden gediagnosticeerd met een preoperatieve naaldbiopsie.Dat resulteerde in een hoger aantal heringrepen (1,63 per patiënte) na chirurgische biopsie dan na naaldbiopsie (1,26): 76% van de vrouwen bij wie een preoperatieve naaldbiopsie werd uitgevoerd, werd slechts eenmaal geopereerd tegen 45% in geval van een chirurgische biopsie.De toestand van de okselklieren was ook beter bij de patiënten bij wie een preoperatieve naaldbiopsie werd uitgevoerd. (referentie: James TA et al. J Am Coll Surg. 2012;215:562)