...

De studie werd uitgevoerd bij 4219 patiënten bij wie de schildwachtklier werd gebiopteerd. Bij 3722 (88,2%) vrouwen werd een unilaterale mastectomie uitgevoerd en bij 497 (11,8%) een bilaterale. De frequentie van wondinfecties en complicaties was significant hoger na een bilaterale mastectomie. De totale frequentie van complicaties na 30 dagen was bijna dubbel zo hoog: 7,6% vs. 4,2%, odds ratio 1,9 (p < 0,05). (referentie: ASCO. 2013;4)