...

In een studie bij 11 900 Deense vrouwen bij wie conservatieve chirurgie of een nieuwe excisie was uitgevoerd, was de incidentie van homolateraal recidief van de borstkanker vergelijkbaar bij de vrouwen met microscopisch brede resectieranden (2 tot 4 mm) en de vrouwen met smalle resectiemarges (0 tot < 1 mm ). De incidentie van homolateraal recidief van de borstkanker was echter 2,5-maal hoger in geval van een positieve resectiemarge. De studie werd uitgevoerd bij vrouwen van 17 tot 75 jaar die conservatieve borstchirurgie hadden ondergaan wegens een unilaterale invasieve borstkanker. De mediane follow-up bedroeg 4,9 jaar. De langste follow-up was 9,0 jaar. De frequentie van homolateraal recidief van borstkanker in de totale groep bedroeg 2,4% na 5 jaar en 5,9% na 9 jaar. Bij vrouwen met een negatieve resectiemarge was er geen significant verschil in de frequentie van homolateraal recidief van borstkanker naargelang van de breedte van de marge.