...

BreastScreen Norway biedt alle vrouwen van 50-69 jaar borstkankerscreening aan met een 2D-mammografie (craniocaudaal en schuin mediolateraal) om de twee jaar. De studie werd uitgevoerd bij 28.749 vrouwen die in 2016 en 2017 hadden deelgenomen aan het programma in Bergen. De patiënten werden gerandomiseerd naar digitale tomosynthese van de borsten (n = 14.380) of een digitale mammografie (n = 14.369).Er werd geen verschil tussen de groepen waargenomen in het aantal gevallen van borstkanker dat bij de screening werd ontdekt. Een borstkanker werd ontdekt bij 95 vrouwen (0,66%) bij wie een digitale tomosynthese van de borsten was uitgevoerd, en bij 87 vrouwen (0,61%) bij wie een digitale mammografie was uitgevoerd (p = 0,56). Een ductaal carcinoma in situ werd teruggevonden bij respectievelijk 0,10% en 0,11% van de patiënten (p = 0,86) en een invasieve kanker bij respectievelijk 0,56% en 0,49% (p = 0,47). Hofvind S et al: Two-view digital breast tomosynthesis versus digital mammography in a population-based breast cancer screening programme (To-Be): a randomised, controlled trial. The Lancet Oncology 2019. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 8 mei 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30161-5; https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30161-5/fulltext