...

Bij fotodynamische therapie krijgt de patiënt een niet-toxisch geneesmiddel dat gevoelig is voor licht en dat door de cellen van het lichaam wordt opgenomen, ook door kankercellen. Rode laserbundels waarvan de golflengte specifiek is ingesteld op het toegediende geneesmiddel, worden dan selectief op de tumor gericht. De interactie van het rode licht met het fotogevoelige geneesmiddel leidt tot de vorming van een zeer reactieve zuurstofspecies die de kankercellen doodt en de meeste buurcellen ongemoeid laat. Rood licht dringt echter weinig in de huid en daarom wordt fotodynamische therapie tot nog toe alleen gebruikt om huidkanker of letsels in zeer oppervlakkige weefsels te behandelen. Met fotodynamische therapie wordt het echter mogelijk om diepere kankercellen te bereiken. Onderzoekers hebben in het tijdschrift ACS Nano van de American Chemical Society een artikel gepubliceerd waarin ze een nieuwe strategie beschrijven die gebruik maakt van een nieuwe klasse van "opconverterende" nanopartikels (UCNP's) met een doormeter van een miljardste van een meter die kunnen fungeren als een soort relaisstation. Die UNCP's worden toegediend in combinatie met het fotodynamische geneesmiddel en zetten bijna infrarood licht in de diepte om in zichtbaar rood licht. Dat laatste is nodig om het geneesmiddel te activeren en de kankercellen te vernietigen. De onderzoekers hebben hun proeven uitgevoerd met een goedkoop geneesmiddel, aminolevulinezuur, een fotosensibiliserend middel dat de FDA heeft goedgekeurd, en ze hebben dat gecombineerd met de UCNP's die ze hadden ontwikkeld.