...

De partner vertoont dezelfde problemen van voorbijgaande depressie, maar zij zijn nog angstiger dan de patiënten die kanker hebben overleefd, zelf.De prevalentie van angst bij de overlevenden wordt geraamd op 28%; bij de partners is dat meer dan 40%.De auteurs pleiten voor meer onderzoek naar het relatieve risico op depressie en angst in het kader van palliatieve zorg of bij patiënten met een kanker in een gevorderd stadium. (referentie: Mitchell AJ et al. Lancet Oncology. 2013;doi:10.1016/S1470-2045(13)70244-4)