...

Palliatieve zorg is geïntegreerd wanneer de patiënt en zijn/haar naasten het opstarten en aanbieden van palliatieve zorg als vloeiend en samenhangend ervaren in het ziekte- en behandelingsproces. Het COMPAS-project is een initiatief van UZ Gent en UGent, dat gefinancierd wordt door Kom op Tegen Kanker. Bedoeling is om samen met patiënten, hun naasten, zorgverleners en beleidsmakers een kwaliteitsvol kader te ontwerpen voor de toekomstige organisatie van palliatieve zorg in Vlaanderen. Iedereen die interesse of ervaring heeft met palliatieve zorg wordt aangemoedigd om een vragenlijst in te vullen over belangrijke hefbomen en succesfactoren voor de palliatieve zorg van de toekomst.De vragenlijst kan je hier invullen.