...

De selectieprocedure van de eerste fellow was een nauwe samenwerking tussen de Belgian Society of Pediatric Hematology and Oncology (BSPHO), het Prinses Máxima Centrum in Utrecht en de Koning Boudewijnstichting. Dr. Delfien Bogaert studeerde in september af als kinderarts aan het UZ Gent en ging op 1 oktober van start met de nieuwe opleiding. Deze opleiding is een programma op maat en duurt twee jaar, waarvan één jaar in een erkend Belgisch kinderoncologisch ziekenhuis en één jaar in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Delfien keert na haar opleiding terug naar België. Het doel is om de kinderoncologische zorg in België een unieke meerwaarde te bieden en een waardevol internationaal netwerk uit te bouwen.