...

DECRESCENDO, een grote multicentrische fase II-studie, wordt uitgevoerd en gesponsord door het Institut Jules Bordet - Clinical Trials Support Unit (Brussel), in samenwerking met de Breast International Group (BIG). Wereldwijd zullen in totaal 1.065 patiënten - uit ongeveer 164 ziekenhuizen in 12 landen - voor de studie gerekruteerd worden. HER2-positieve borstkanker is een agressieve vorm van de ziekte die ongeveer 15-20% van alle gevallen van borstkanker uitmaakt. Patiënten met HER2-positieve borstkanker in een vroeg stadium krijgen meestal een combinatie van meerdere chemotherapiemedicijnen en chirurgie, gecombineerd met een anti-HER2-behandeling die tot een jaar na de operatie kan blijven doorgaan. Hoewel de resultaten bemoedigend zijn en meer dan 90% van de patiënten na vijf jaar in leven en vrij van terugkerende kanker zijn, kan de combinatie van chemotherapie en HER2-blokkade bijwerkingen veroorzaken - zoals haaruitval, misselijkheid, braken, vermoeidheid of zelfs harttoxiciteit - waarvan de meeste aan de chemotherapie kunnen worden toegeschreven. In het kader van de DECRESCENDO-studie zullen patiënten vóór de operatie een minder intensieve chemotherapiebehandeling krijgen (één geneesmiddel in plaats van de gebruikelijke twee tot vier geneesmiddelen). Bovendien zullen clinici de patiënten identificeren bij wie de tumoren na de operatie volledig op de behandeling reageren (pathological complete response). Deze patiënten kunnen van verdere chemotherapie gespaard blijven en zullen alleen de anti-HER2-behandeling krijgen. Het doel van deze studie is aantonen dat deze nieuwe behandelingskuur even doeltreffend is als de conventionele, maar minder kans heeft op bijwerkingen. "Met steeds meer 'wapens' die de achilleshiel van deze kanker - namelijk de HER2-receptor - aanvallen, is het zinvol om de chemotherapie, die de meeste bijwerkingen van de behandeling veroorzaakt, voorzichtig te vereenvoudigen... en dit is het doel dat DECRESCENDO nastreeft", zegt dr. Martine Piccart, co-hoofdonderzoeker van de studie, wetenschappelijk directeur van het Jules Bordet Instituut, medeoprichtster van de Breast International Group en voorzitter van BIG against breast cancer. "Ik denk dat de DECRESCENDO-studie de praktijken kan veranderen. Als onze hypothese juist is, zal het aantal potentieel ernstige bijwerkingen van chemotherapie, zoals hartfalen, aanzienlijk afnemen. Tegelijkertijd krijgen de patiënten een behandeling die, wat doeltreffendheid betreft, aan de huidige normen beantwoordt, maar die bijna volledig gericht is tegen de biologisch zwakke punten van de kanker. Hierdoor wordt veel van de toxiciteit, die vaak met chemomedicijnen wordt geassocieerd, vermeden", zegt dr. Gabriele Zoppoli, co-hoofdonderzoeker van de studie en assistent medisch directeur in het Ospedale Policlinico San Martino (Genua, Italië), en lid van de Raad van Bestuur van de Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC).