...

Het succesverhaal van dr. Goldman bereikte een top met de "ontdekking" van imatinib. Dr. Goldman heeft de eerste klinische studies met die tyrosinekinaseremmer (STI571) uitgevoerd en is imatinib in 1999 in de kliniek gaan gebruiken. Imatinib is een gericht geneesmiddel, het eerste, dat een omwenteling heeft teweeggebracht bij de behandeling van CML. Nochtans waren de grote farmaceutische firma's er aanvankelijk niet voor gewonnen om te investeren in de ontwikkeling van een geneesmiddel voor een beperkte populatie van maar ongeveer 5000 patiënten per jaar. Dr. Goldman liet zich echter niet ontmoedigen, is naar de hoofdzetel van Novartis in Bazel, Zwitserland, getrokken en heeft de ceo van Novartis ervan kunnen overtuigen om STI571, het latere imatinib (Glivec®), te produceren. We kunnen dan ook zonder overdrijven schrijven dat dr. Goldman niet alleen de vader van imatinib is, maar ook de pionier van gerichte kankertherapie.