...

"Wat gemetastaseerde nierkanker betreft, was er de afgelopen jaren een aanzienlijke verandering van de beschikbare therapeutische modaliteiten. Zo zijn er vandaag heel wat TKI (tyrosinekinase-inhibitoren) die goedgekeurd werden voor de eerstelijnszorg. In de tweede lijn hebben we nog altijd TKI, zoals axitinib en de mTOR-inhibitoren. Die laatste kunnen in de tweedelijnszorg gebruikt worden zoals everolimus. In de eerste lijn en alleen voor patiënten met een verhoogd risico is er temsirolimus.