...

In deze studie bij 246 patiënten die werden behandeld met radiotherapie ± chemotherapie, werden zes gevallen van plaatselijke mislukking gedetecteerd bij directe visualisatie of flexibele laryngoscopie bij klinische onderzoeken die binnen 6 maanden na de laatste stralingsdosis werden uitgevoerd. Acht van de negen regionale recidieven (89%), 12 van de 13 lokale en regionale mislukkingen (92%) en 15 van de 21 recidieven op afstand (71%) werden binnen 3 maanden na het einde van de radiotherapie gedetecteerd op grond van symptomen of een PET-CT-scan.