Deze patiënten werden behandeld met nivolumab, een anti-PD-1-checkpointinhibitor, gevolgd door nivolumab plus doxorubicine, vinblastine en dacarbazine (N-AVD). Op het 15de ICML-congres presenteerde prof. dr. S. Ansell van de Mayo Clinic werkzaamheid en veiligheid van deze behandeling na een follow-up van twee jaar.

In deze studie kregen patiënten die ouder waren dan 18 jaar oud met een de novo klassiek Hodgkinlymfoom in een gevorderd stadium (cHL- AS) vier dosissen nivolumab monotherapie (240 mg IV elke twee weken) gevolgd door een N-AVD-combinatie gedurende zes cycli. Het primaire eindpunt was veiligheid van de behandeling. Een secundair eindpunt was het complete remissiepercentage (CR) beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie op het einde van de studie. Globale overleving (OS) en de gemodificeerde progressievrije overleving (mPFS), gedefinieerd als de tijd tot progressie, overlijden of een volgende behandeling, waren verkennende eindpunten.

De studie includeerde 51 patiënten met een mediane leeftijd van 37 jaar en een follow-up van 24,4 maanden. Monotherapie met nivolumab werd voltooid bij 49/51 (96%) patiënten, de combinatiebehandeling met N-AVD werd beëindigd bij 45/50 (90%) van de patiënten en 48 patiënten konden verder gevolgd worden. Na twee combinatiecycli was het CR-percentage van 51% per IRC en 71% per onderzoeker. Op het einde van de studie was het CR-percentage 69% per IRC en 80% per onderzoeker. De gemodificeerde-PFS per onderzoeker bedroeg 80% (95% CI, 66-89) en de PFS per onderzoeker was 83% (95% BI, 69-91).

Behandelingsgerelateerde nevenwerkingen (TRAE) graad 3 en 4 werden waargenomen bij 30 patiënten (59%), met neutropenie (41%) als meest voorkomende TRAE. De meest voorkomende graad 3-4 immuungerelateerde nevenwerking was hepatitis. (4%)

Prof. Ansell concludeerde dan ook dat met een verlengde follow-up nivolumab gevolgd door N-AVD , een PFS-percentage van 83% kan tonen zonder dat er nieuwe behandelingsgerelateerde nevenwerkingen gezien werden. Nivolumab gevolgd door N-AVD is dan ook een veelbelovende alternatieve behandelingoptie bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met een klassiek Hodgkinlymfoom in een gevorderd stadium.

Deze patiënten werden behandeld met nivolumab, een anti-PD-1-checkpointinhibitor, gevolgd door nivolumab plus doxorubicine, vinblastine en dacarbazine (N-AVD). Op het 15de ICML-congres presenteerde prof. dr. S. Ansell van de Mayo Clinic werkzaamheid en veiligheid van deze behandeling na een follow-up van twee jaar. In deze studie kregen patiënten die ouder waren dan 18 jaar oud met een de novo klassiek Hodgkinlymfoom in een gevorderd stadium (cHL- AS) vier dosissen nivolumab monotherapie (240 mg IV elke twee weken) gevolgd door een N-AVD-combinatie gedurende zes cycli. Het primaire eindpunt was veiligheid van de behandeling. Een secundair eindpunt was het complete remissiepercentage (CR) beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie op het einde van de studie. Globale overleving (OS) en de gemodificeerde progressievrije overleving (mPFS), gedefinieerd als de tijd tot progressie, overlijden of een volgende behandeling, waren verkennende eindpunten. De studie includeerde 51 patiënten met een mediane leeftijd van 37 jaar en een follow-up van 24,4 maanden. Monotherapie met nivolumab werd voltooid bij 49/51 (96%) patiënten, de combinatiebehandeling met N-AVD werd beëindigd bij 45/50 (90%) van de patiënten en 48 patiënten konden verder gevolgd worden. Na twee combinatiecycli was het CR-percentage van 51% per IRC en 71% per onderzoeker. Op het einde van de studie was het CR-percentage 69% per IRC en 80% per onderzoeker. De gemodificeerde-PFS per onderzoeker bedroeg 80% (95% CI, 66-89) en de PFS per onderzoeker was 83% (95% BI, 69-91).Behandelingsgerelateerde nevenwerkingen (TRAE) graad 3 en 4 werden waargenomen bij 30 patiënten (59%), met neutropenie (41%) als meest voorkomende TRAE. De meest voorkomende graad 3-4 immuungerelateerde nevenwerking was hepatitis. (4%)Prof. Ansell concludeerde dan ook dat met een verlengde follow-up nivolumab gevolgd door N-AVD , een PFS-percentage van 83% kan tonen zonder dat er nieuwe behandelingsgerelateerde nevenwerkingen gezien werden. Nivolumab gevolgd door N-AVD is dan ook een veelbelovende alternatieve behandelingoptie bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met een klassiek Hodgkinlymfoom in een gevorderd stadium.