...

In deze studie hebben de auteurs onderzocht welke invloed de beschrijving van een canalair carcinoom in situ (CCIS) heeft op de keuze van de behandeling. 47% van de patiënten opteerde voor chirurgie als het CCIS werd beschreven als een "niet-invasieve kanker". Als het CCIS werd beschreven als "een letsel van de borst" of "aanwezigheid van abnormale cellen" was dat maar 31% tot 34%. Het aantal patiënten dat opteerde voor een afwachtende houding, bedroeg 33% als het CCIS werd beschreven als een "niet-invasieve kanker" en 48% als het werd beschreven als "een letsel van de borst" of "aanwezigheid van abnormale cellen".