...

De studie werd uitgevoerd tussen juli 2008 en februari 2012 bij 60 patiënten die daarvoor in aanmerking kwamen, in 47 centra. De gemiddelde leeftijd op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld, was tien jaar. De patiënten kregen dasatinib op dag 15 van de inductietherapie. Bij de patiënten die een hoog risico liepen gezien een trage respons op de inductietherapie, en bij patiënten met een verwante donor, ongeacht de respons na minstens elf weken behandeling werd een allotransplantatie van hematopoëtische stamcellen aanbevolen.In de totale patiëntenpopulatie was de totale vijfjaarsoverleving 86% en de overleving zonder evenementen 60%. Bij de 48 patiënten met een standaardrisico (transplantatie van hematopoëtische stamcellen bij 19%) was dat respectievelijk 87% en 61% en bij de negen patiënten met een hoog risico (transplantatie bij 89%) was dat respectievelijk 89% en 67%. De cumulatieve frequentie van relaps in het CZS na vijf jaar was 15%.Slayton WB et al. Dasatinib Plus Intensive Chemotherapy in Children, Adolescents, and Young Adults With Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia: Results of Children's Oncology Group Trial AALL0622. DOI: 10.1200/JCO.2017.76.7228 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 29 mei 2018. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.76.7228?journalCode=jco