...

De mediane overleving zonder metastasen was 40,4 maanden in de darolutamidegroep en 18 maanden in de placebogroep (p < 0,001), dus een daling van het risico op vorming van metastasen en overlijden met 59%. Ook de secundaire eindpunten werden bereikt met darolutamide.De ARAMIS-studie werd uitgevoerd in 409 centra in 36 landen bij 1.509 patiënten die in een 2-1-verhouding werden gerandomiseerd naar darolutamide 600 mg tweemaal per dag of een placebo boven op de androgeendeprivatietherapie. De behandeling werd voortgezet tot verergering van de tumor, optreden van onaanvaardbare toxiciteit of intrekking van de toestemming door de patiënt. De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een bewezen castratieresistente prostaatkanker, een PSA-gehalte van 2 ng/ml, een PSA-verdubbelingstijd van 10 maanden of korter, een ECOG-performancescore van 0 of 1 zonder tekenen van bot- of viscerale metastasen. De mediane PSA-verdubbelingstijd bedroeg 4,5 maanden. Het ging dus om patiënten met een hoogrisicokanker.De eerste analyse werd uitgevoerd na een mediane follow-up van 17,9 maanden. De mediane duur van de behandeling was 14,8 maanden in de darolutamidegroep en 11 maanden in de placebogroep.Darolutamide verbeterde de overleving zonder metastasen in alle subgroepen, ongeacht de PSA-verdubbelingstijd, het initiële PSA-gehalte, de gleasonscore, de leeftijd, de geografische zone,... Bij de tussentijdse analyse was de mediane totale overleving in geen van beide groepen bereikt. De driejaarsoverleving bedroeg 83% in de darolutamidegroep en 73% in de placebogroep. Bij de patiënten in de darolutamidegroep verbeterde de tijd tot verergering van de pijn significant met 35% in vergelijking met placebo (p < 0,001). De mediane tijd tot verergering van de pijn was respectievelijk 40,3 en 25,4 maanden.De progressievrije overleving was 62% beter in de darolutamidegroep dan in de placebogroep (p <0,001). De mediane progressievrije overleving was respectievelijk 36,8 en 14,8 maanden.Fizazi K, et al: Darolutamide in nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med. February 14, 2019 (Online gepubliceerd voor de papieren versie).DOI: 10.1056/NEJMoa1815671 ; https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1815671