...

Bij verschillende kankers was de kankerspecifieke sterfte hoger als de operatie op een vrijdag werd uitgevoerd, dan als ze op een maandag werd uitgevoerd. Bij slokdarmkanker steeg het risico met 57% (95% betrouwbaarheidsinterval 31%-88%), bij lever-, pancreas- en galwegkanker met 49% (95% BI 95% 17%-88%) en bij colorectale kanker met 53% (95% BI 44%-63%). Een interessante vaststelling is dat het risico geleidelijk steeg van maandag tot vrijdag. Die tendens werd niet teruggevonden bij chirurgie voor kankers buiten het spijsverteringsstelsel.Een mogelijke verklaring volgens de auteurs is dat algemene chirurgen die maag-darmchirurgie uitvoeren, geleidelijk moeër worden tijdens de week. Als dat inderdaad zo is, heeft dat een belangrijke impact op de planning van chirurgie bij patiënten met kanker van het spijsverteringsstelsel.Lagergren J. et al. Weekday of cancer surgery in relation to prognosis. Br J Surg. 2017; 104:1735-1743. doi: 10.1002/bjs.10612. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28857137