...

Een primair lymfoom van het centrale zenuwstelsel is een non-hodgkinlymfoom dat beperkt blijft tot de hersenen, de ogen, het ruggenmerg en de weefsels die de hersenen en het ruggenmerg bekleden. Het is goed voor 1% tot 2% van de tumoren van het centrale zenuwstelsel (ongeveer 1.400 nieuwe gevallen per jaar in de Verenigde Staten). Een dergelijk lymfoom wordt vaker gediagnosticeerd bij bejaarden en immunogedeprimeerde patiënten. De tienjaarsoverleving wordt geraamd op 10% tot 13%. Een primair lymfoom van het centrale zenuwstelsel wordt klassiek behandeld met een biopsie, radiotherapie en chemotherapie met methotrexaat in hoge dosering. Gezien het risico op beschadiging van gezond hersenweefsel wordt meestal afgezien van chirurgie.Bij nazicht van de literatuur hebben de auteurs 1.291 verwijzingen en 244 manuscripten teruggevonden. Ze hebben 24 studies gehandhaafd voor een gericht onderzoek van de gegevens. In negen grote, recente studies waaronder een Duitse, gerandomiseerde klinische studie bij 526 patiënten, die in 2012 werd gepubliceerd, had chirurgie heilzame effecten bij een aantal patiënten, vooral als de tumor goed afgelijnd was en zich in de oppervlakkigere delen van de hersenen bevond, en bij jongere patiënten.Na die studie zijn nog vijf andere studies gepubliceerd die stellen dat er verschillende subtypes van primair lymfoom van het centrale zenuwstelsel bestaan en dat chirurgie in een aantal gevallen waardevol kan zijn.Labak CM et al. Surgical Resection for Primary Central Nervous System Lymphoma: A Systematic Review. World Neurosurgery, Volume 126, Juni 2019, Pagina's e1436-e1448; https://doi.org/10.1016/j.wneu.2019.02.252; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878875019307922?via%3Dihub